Home

Deze site gaat over Samuel Vitan. Sami  is geboren in Targoviste, een middelgrote stad in Roemenië. Sami is geboren met VACTERL. Dit is een ernstige ziekte met verschillende afwijkingen aan het lichaam. Zo is Sami onder andere geboren zonder slokdarm, met een lichte hartafwijking, met 1 nier en zonder anus.

Sami is drie jaar geleden door een werkgroep naar Nederland gehaald, om hier geopereerd te worden. In Roemenië waren de medische voorzieningen niet toereikend om Sami te helpen.

De werkgroep zorgt voor onderdak voor Sami en zijn familie en zorgt dat er geld is voor levensonderhoud. Om dit te kunnen blijven doen organiseren we acties, zoals een benefietconcert of een veiling. Verder zijn we afhankelijk van donaties.

Ook U kunt Sami helpen door het organiseren van een actie (alleen of met ons samen). Wilt U helpen of heeft U vragen, dan kunt U contact opnemen met Clarita Mizu 0313450088.

Wilt U ons steunen dan kan dat door een bedrag over te maken op bankrekening:

SNS-bank  rekeningnummer 931148944 tnv A. Kwak.

 

Reacties zijn gesloten.